Regulamin świadczenia usług Audytu Ogólnozdrowotnego dla Pacjenta
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu wykonania badań diagnostycznych jest: Health Pro spółka z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 92 lok B, 53-333, Wrocław, NIP 8961628703, REGON 526142690
 2. Pełna informacja o przetwarzaniu danych zawarta jest pod adresem: https://health-pro.pl/informacja-o-administratorze-danych-osobowych
 3. Osoba wypełniająca ankietę, zwana dalej Pacjentem, potwierdza prawdziwość uzupełnionych danych w ankiecie.
 4. Prowadzony audyt na podstawie badania ankietowego oraz ewentualnego badania krwii, składu ciała i konsultacji ze specjalistą służy ocenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego Pacjenta.
 5. Wszystkie odpowiedzi podane w ankiecie powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym w ocenie obiektywnej Pacjenta.
 6. Wyniki badań wykorzystane będą do diagnostyki oceny ryzyka rozwoju chorób serca oraz cukrzycy Pacjenta
 7. Istotne jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w ankiecie w celu dokładnej analizy zdrowotnej i wystawieniu precyzyjnych rekomendacji dla Pacjenta.
 8. Pracodawca nie będzie miał możliwości wglądu oraz pozyskania danych medycznych Pacjenta. 
 9. Zebrane dane będą służyły wystawieniu rekomendacji profilaktyki zdrowia i zostaną przekazane bezpośrednio do Pacjenta na wskazany adres mailowy.
 10. Pracodawca otrzyma wyłącznie uśredniony raport z prowadzonych badań.
 11. Pracodawca otrzyma zalecania oraz rekomendacje dotyczące rozwiązań, jakie może wprowadzić w miejscu pracy w celu poprawy profilaktyki zdrowia, komfortu oraz budowania przyjaznego miejsca pracy dla pracowników.
 12. Akceptując regulamin Pacjent oznajmia, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych oraz wyraża zawarte tam zgody.