Podnoś kompetencje managerów i liderów w zakresie zarządzania zespołami złożonymi z osób z różnymi wyzwaniami psychicznymi. Buduj środowisko pracy, które jest zdrowe, bezpieczne i produktywne dla wszystkich pracowników.

Wykłady połączone z częścią warsztatową to budowanie świadomości i profilaktyki zdrowia. Dzięki pracy w zespołach pracownicy zyskają wiedzę, jak rozpoznawać i reagować na wysoki poziom stresu oraz jakie konsekwencje niesie bagatelizowanie tego problemu.

Warsztaty psychologiczne są zaprogramowane, aby nauczyć uczestników korzystnych strategii i umiejętności radzenia sobie ze stresem, poprawy jakości życia i zwiększenia produktywności.

Jak pracować z osobą z ADHD

Jak pracować z osobą ze spektrum zaburzeń autystycznych

Jak pracować z osobami z depresją

Jak pracować z osobami zaburzeniami lękowymi

Empatyczne zarządzanie

Wypalenie zawodowe

Trudne rozmowy z pracownikami

Asertywna komunikacja

Dieta długowieczności

Odżyw swój umysł prostymi metodami

Ergonomia i fizjoterapia w pracy biurowej

Ruch w redukcji powikłań pracy siedzącej

Jak pracować z osobą z ADHD

Jak pracować z osobą ze spektrum zaburzeń autystycznych

Jak pracować z osobami z depresją

Jak pracować z osobami zaburzeniami lękowymi

Empatyczne zarządzanie

Wypalenie zawodowe

Trudne rozmowy z pracownikami

Asertywna komunikacja

Dieta długowieczności

Odżyw swój umysł prostymi metodami

Ergonomia i fizjoterapia w pracy biurowej

Ruch w redukcji powikłań pracy siedzącej

Radzenie sobie ze stresem poprzez dietę i superfoods

Dlaczego warto szkolić pracowników?

Edukowanie i rozwój pracowników

Budowanie lojalnej i silnej struktury organizacyjnej

Zwiększanie produktywności pracowników

Zwiększenie zaufania wobec pracodawcy

Poprawa umiejętności przywódczych i komunikacji

Redukcja rotacji pracowników

2000 zł za szkolenie, webinar lub warsztaty prowadzone dla Państwa firmy.

Czas trwania spotkania to 90 minut.