Wykonujemy u Państwa w firmie pomiary i badania profilaktyczne.

Zakres badań obejmuje: pomiary antropometryczne, badania składu ciała, badania krwi oraz ocenę zdrowia psychicznego.

Do Państwa firmy przyjedzie dietetyk, psycholog i pielęgniarka, a wyniki przekażemy bezpośrednio pracownikom.

Zalecamy przeprowadzenie Dnia Diagnostycznego przed wprowadzaniem planowanych rozwiązań.

Dlaczego warto szkolić pracowników?

Edukowanie i rozwój pracowników

Budowanie lojalnej i silnej struktury organizacyjnej

Zwiększanie produktywności pracowników

Zwiększenie zaufania wobec pracodawcy

Poprawa umiejętności przywódczych i komunikacji

Redukcja rotacji pracowników

200 zł /os