Nasze metody i komplementarność rozwiązań tworzą synergię zdrowia.

Zdrowie to MY

aktualną ocenę zdrowia prawników

poziom stresu, stany chorobowe i ryzyko ich wystąpienia 

przedstawiamy wszystko w uogólnionej formie graficznej dla pracodawcy

proponujemy rozwiązania w oparciu o przeprowadzony audyt

dopasowujemy indywidualnie plan działania

stale obserwujemy proces i wprowadzamy zmiany naprawcze

Dlaczego warto zainwestować w nasze rozwiązania?

Pracownicy o dobrej kondycji fizycznej i psychicznej są bardziej efektywni

Atrakcyjność na rynku pracy

Dodatkowy benefit przy rekrutacji nowych pracowników

Mniejsza absencja chorobowa pracowników

Zmniejszenie poziomu stresu wśród pracowników, a przez to obniżenie ryzyka wypalenia zawodowego

Inwestując w zdrowie, nie tylko otrzymasz zwrot w postaci wzrostu motywacji i efektywności pracowników oraz redukcji ilości zwolnień chorobowych.

Zyskasz również zadowolenie swoich pracowników. Jesteś gotowy zaryzykować i NIE podjąć żadnych kroków profilaktyki zdrowia?